Bir diş implantı maliyetinin ne olduğu, çeşitli faktörlere bağlıdır. Malzemenin fiyatlarına ek olarak, tedavinin karmaşıklığı ve süresi ile hazırlık önlemlerinin tümü burada bir rol oynamaktadır. Genellikle, implant yerleştirme için bir kemik yapısı gereklidir.

Diş İmplantının Maliyetleri Nasıl Belirlenir?

Çene içine sıkıca vidalanan dental implantlar, modern ve en kaliteli protezler için en zorlu değişkendir. Aynı zamanda bir implant estetik olarak ikna edici bir sonuç sunar. Bununla birlikte, dental implantlar uygun fiyata temin edilemez ve yapılan implant maliyetlerinin dikkatli bir şekilde hesaplanmasını gerektirir.

Bu nedenle maliyetler, implantlar için evrensel olarak geçerli değildir ve nihai sonuç daima bireysel koşullara bağlıdır. Diş hekiminiz, tercih ettiğiniz implant için ne kadar maliyet beklediğinizi kapsamlı bir şekilde size bildirmekten memnuniyet duyacaktır. Yasal sağlık sigortasından alınan sabit sübvansiyonlar, bireysel vakalarda olduğu kadar diş sigortasının veya özel sağlık sigortasının yararlarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Maliyet Faktörleri Nelerdir?

İmplant maliyetleri bireyseldir. Operasyon maliyetleri, implantoloğun (ağız cerrahı), personelinin nitelikleri ve ayrıca implantta sabit diş protezleri ile yapılan sonraki restorasyon (diş kronu, diş köprüleri veya tam protez) fiyatı belirler.

Daha sonraki fiyat seviyesindeki önemli farklılıkları belirleyen malzemenin veya dental implantın kendisinin maliyeti (üretici fiyatı) daha düşüktür.
Diş teknisyeninin diş protezi üzerine yaptığı çalışmaların laboratuvar maliyetleri göz önünde bulundurulması gereken diğer bir faktördür. İlgili laboratuvar maliyetleri, yaratılacak sistemlerin ne kadar karmaşık olduğuna ve toplamda ne kadar diş implantı üretileceğine bağlıdır.
Bu nedenle, diş teknisyeni bir diş boşluğu için tek bir diş implantı oluşturmak için implant sistemi veya tam bir diş protezi üretmekten daha az çalışmaktadır. Sonuç olarak, diş implantı maliyetleri değişebilir. Ek olarak, diş kronları ve diş köprüleri biçiminde görünür. Diş protezleri oluşturma maliyetleri ek faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Diş hekiminiz, beklenen implant maliyeti ile ilgili çeşitli alternatifleri önceden size tanıtacaktır.

Dental İmplantların Maliyeti

İmplantların maliyeti nedir? Kayıp doğal bir dişin yerine geçen bir implant, kişiye özel bir çözümdür. Tıpkı bireyin diş implantı için maliyeti olduğu gibi ölçülemez. Hesaplamalarda, cerrahi çaba, materyal veya diş teknolojisi gibi çeşitli bileşenler yer almaktadır.

Dental İmplant İçin Hangi Hizmetler Verilmektedir?

Tedavi implantolog; implant için doğru bir teşhis ve planlama hazırlar, gerekli herhangi bir kemik yapısını denetler ve implantasyon için gerekli tüm tedavileri ve ameliyatı gerçekleştirir. Bazı şartlar altında 3B teşhis ve şablon üretimi kullanılır ve 360 ​​° diş laboratuarı uygulanacak tacı üretmek için en son teknolojiyi kullanır.

Dental İmplant İçin Tanı

Maliyetin çoğu, her müdahalenin karmaşıklığı ile belirlenir. Bu aynı zamanda planlamanın kapsamına ve uygun teşhis prosedürünün seçimine de bağlıdır. Kesin, dikkatli tanılama, başarılı bir müdahale ve diş implantı için tatmin edici bir sonuç sağlar, bulgulara bağlı olarak, farklı tanı prosedürleri gerekli olabilir. Dental implant bu kadar kesin olarak planlanabildiğinden, zor implantlar için dijital hacim tomografisi (DVT) kullanılabilir; bu da çenelerin, dişlerin ve hatta sinir kanallarının detaylı 3D görüntülerini sunar.

Dental İmplant Maliyetleri Ve Kemik Yapısı

Kemikli madde yetersizse, dental implantın başarılı şekilde yerleştirilmesi için kemik oluşumu gereklidir. Maliyetler, öncelikle kemiğin önceden yeniden inşa edilmesinin ne kadar olduğuna bağlıdır. Basit, iç veya daha zor olan harici sinüs lifti, her ikisi de implantın güvenli bir şekilde tutulması için yerinde kemik yüksekliğini yükselten seçici olarak kullanılır. Dental implant maliyetlerinde kemik oluşturma prosedürleri de dikkate alınmaktadır.

Diş Teknolojisi Maliyeti

Diş laboratuvarı ayrıca profesyonel bir diş implantında yer almaktadır. Teşhisin bir parçası olarak, diş teknisyenleri gerektiğinde referans gövdesini X-ışını içine sabitleyen ve böylece X-ışını görüntülerinde bir ölçüm yapılmasını sağlayan bir ölçüm şablonu üretir. İmplantın hesaplanmış ve tam olarak yerleştirilmesi için, DVT’den elde edilen veriler kullanılarak 3B sondaj şablonu, bir atel de yapılabilir. Bu sayede diş implantı çene kemiğine çok doğru bir şekilde yerleştirilebilir. Ayrıca, implant üzerine yerleştirilen görünür protezler diş teknisyenini oluşturur.